Dette Menneskelige Spillet!

25.03.2024


Ved å våkne og ta deg selv ut av spillet... et spill, en virkelighet som setter mennesker i et fengsel de bare kan komme seg ut fra hvis de blir klar over dette.