Utover Åpenbaringens Bok 

25.10.2023

Christos-Bevissthetens Komme
av Yeshua ben JosephShalom, kjære venner! 

Måtte fred være med dere. 

Måtte bølger av medfølelse omgi husene deres, fylle livene deres, og igjen gi dere tillit og glede. 

Jeg er Begynnelsen og Slutten …! Jeg er Alpha og Omega …! 

Jeg er Yeshua ben Joseph … gartneren, vokteren av Christos-frøene. 

Jeg er skapt av dere alle og av de krystallinske energiene. 

I dag er det en stor samling. Mer enn 1000 engler fra huset til Sananda er sammen med meg. 

Her er også Merlins fra fortiden, inkludert min elskede sønn, den første Merlin … og sammen med oss i dag er også Johannes, han som skrev Åpenbaringen – Apokalypsen …! 

Jeg kommer hit i dag for å gi dere gode og fredfulle nyheter. 

For de av dere som har lest Boken om Åpenbaringene, vil jeg gi noen klarheter. 

Jeg ønsker å oppdatere dette siste kapittelet i Livets Bok (The Book of Life). 

For lenge siden da John mottok åpenbaringen om tidens ende, om det annet komme, var han også i menneskelig form og på den tiden, for lenge siden, var ikke verden slik den er i dag. Menneskesinnet var ikke så utviklet og hadde ikke så mye kunnskap om den ytre verden. 

Så forestill deg det, kjære John, på den tiden, med sinnet hans, med ordene hans prøvde han å gi dere bildet av tidens ende, bildet av Apokalypsen. 

For mange holdt dette kapittelet i Bibelen, det siste kapittelet dem i mye frykt, emosjoner. Holdt dem i troen på at det er hat, straff, dom … i universet og det Guddommelige kommer til dem for å dømme dem, for å straffe dem, for å skremme dem. 

Det handlet aldri om slike ting. 

På den tiden var det ikke så lett å si noe om denne tiden. 

John er i dag min gjest og han lar meg snakke til dere. 

Han gjorde en vidunderlig jobb på den tiden. Han reiste gjennom tiden og så dere, så denne tiden slik dere kjenner den. Men det var vanskelig å oversette i det språket for 2000 år siden … det han så. 

Jeg kommer hit i dag for å bringe fred, klarhet og forståelse. 

Det handler ikke om verdens ødeleggelse. Det handler ikke om Guddommelig dom. Det handler om en ny begynnelse og for at du skal kunne oppfatte en ny begynnelse, må disse veggene av misoppfatning fra Åpenbaringens bok oppløses. 

Jeg skal gi deg noen ledetråder om symbolikken i Åpenbaringens bok … og etter det vil jeg be deg om å la det gå. 

Du trenger ikke et slikt bilde og trossystem på det som skjer akkurat nå. 

Jeg er gartneren til Christos-frøet, og hver av dere er gartneren til hans eller hennes Christos frø … og i dag … i disse tider er perioden for innhøstingstid, er øyeblikket når innhøstingen begynner å vokse. Spiretiden er over og Christos-frøet blomstrer. 

For lenge siden da dere forlot Engleriket for å kunne oppleve livet i materie, livet på Jorden … var det en felles enighet om at de krystallinske energiene ikke skulle forstyrre deres opplevelser. 

De krystallinske rikene som er før Engleriket … det var en avtale om at det skulle være stengt for deg … til tiden var inne. 

Nå er du etter så mange liv på Jorden, etter så mange liv og så mye mer moden enn da du kom hit. 

Det er den riktige tiden for de krystallinske energiene å komme inn i dette fysiske riket, å komme inn i materie. 

Dette er det som vil være utover Himmelens Kors. Men først, som jeg sa, la oss sammen løse opp frykten, emosjonene, den enorme lidelsen som så ut til å være en del av Åpenbaringens bok fra disse tider. 

"Beistet" fra Åpenbaringens bok er den faktiske sammenkoblingen av massebevisstheten. John skrev at ingen ville kunne selge eller kjøpe uten å ha Beistets tegn. Det handler om bankkortene deres og i en nær fremtid handler det om chips du må ha for å kunne kjøpe og selge ting. 

De syv hoder til Beistet er de syv kontinenter på Jorden. 

På den tiden da John avslørte denne boken for dere, var det ingen informasjon om kontinenter på denne planeten. 

De gamle er de vise …! 

På samme tid … den store skjøgen fra Babylon, kan jeg fortelle dere i dag: Er det seksuelle energiviruset, som påvirker sinnet. Sinnet, kjære venner … er … Babylon. 

Så mange språk, så mye informasjon, men så mye uten energien til Hjerte, så mye uten Bevissthet. 

Elven av blod, den store hæren handler ikke om krig. 

Elvene av blod er forurensningene i disse dager som dekker Jorden overalt … i byene, i landsbyene, til og med i skogene. Et så tykt lag av så såret og fylt med søppel-energi. 

De så mange øyne til andre monstre … i en av beskrivelsene handler det om TV, og i andre når de tusenvis av øyne er innenfor og også utenfor, handler det om dine sanser … dine Guddommelige sanser. 

Så kjære venner … vi er nå i den tiden John beskriver i boken om Åpenbaringen. Det er tiden da du er moden nok til at de krystallinske energiene skal komme inn i livet ditt. 

Dine krystallinske energier er en del av deg, av den virkelige deg. 

De kommer fra bortenfor stjernene. De kommer bortenfor materie … og de kommer for første gang inn i materie … hit, til denne vidunderlige planeten … til Jorden. 

De krystallinske energiene er ikke for sinnet. 

Ditt sinn, det spiller ingen rolle hvor mye kunnskap du har, hvor forberedt du vurderer at du er, i kontakt med de krystallinske energiene vil ikke sinnet fungere lenger. 

Mange av dere forberedte deres kropper, deres sinn for disse tider, for å være klar for at de krystallinske energiene sammen med Christos-Bevisstheten skulle komme inn i livene deres. Men det du vet om livet handler om materie, handler om tid, handler om dualitet, om godt eller dårlig. 

Krystallinske energier var aldri her i dette riket, slik at dere kunne oppleve dem. De kommer fra nå av. For to tusen år siden, sammen med mange av dere, bragte vi hit frøene, frøene til de krystallinske energiene, frøene til Christos-Bevisstheten. 

Du tok med deg en veldig liten, en veldig liten diamant og begravde den dypt i jorden og glemte den. 

På grunn av Himmelens Kors vil du innrette hele ditt vesen for denne begivenheten … alle dine liv … all din visdom … alt vil være på linje. 

Dine opplevelser på Jorden og også i de astrale rikene … alt justeres til denne tiden og forberedte en åpen vei for Christos-Bevisstheten, for dine krystallinske energier, for å kunne komme inn i livet ditt. 

Dette vil fullstendig endre naturen til livet ditt … følelsene, forståelsene, oppførselen og trossystemene også. 

Gi slipp på emosjonene, frykten, bekymringer for fordømmelse og avstraffelser. La dem gå …! 

Fremveksten av de krystallinske energiene i materie vil endre strukturen til materie. Det vil vises et nytt nivå av materie. Snart vil legene deres, vitenskapsmennene deres oppdage at et nytt nivå av materie dukker opp. 

Du har det faste stoffet, væsken, gassen, plasmaet og strålingene. Dette er beskrivelser av materie fra vitenskapsmennenes synspunkt … i dag. 

Utover plasma vil det dukke opp et nytt nivå av materie, som snart vil bli oppdaget av forskerne på Jorden. Og dette skyldes de krystallinske energiene i kontakt med materie-universet. 

Det vil se ut som et frosset lys … som et lys, men en annen type lys enn det som er forstått i dag som lys. 

Dette frosne lyset, som er et utrykk for de krystallinske energiene, inviteres hit av deg. 

Din åpenhet, ditt kall for din Christos-Bevissthet … nå … har et svar. 

Dette frosne lyset er Ditt Lys og vil bli føyd til nivået av kjent materie i universet. 

Så dermed, nå, kan du ha en forståelse av at du er Skaperen av det materielle univers. Du er en fri og suveren Skaper. 

I kjernen av deg er du Christos-Bevissthet. 

Dette vil bli klarere for hver dag. 

Akkurat nå, ber jeg deg kun om: Gi slipp på misforståelsen og negative emosjoner omkring Åpenbaringens bok fra John. 

Ikke prøv å oversette det med dagens ord. 

Det kan gjøres og det kan være mange tolkninger også. Men dette vil ikke hjelpe deg. Dette vil bare øke aktiviteten til sinnet ditt, og dette er ikke riktig for hva som vil komme – kontakten med dine krystallinske energier, kontakten med din Christos-Bevissthet. 

Gi deg selv tillatelse til å være fri …! 

Dere er nå forbi Åpenbaringens bok. Dere er nå forbi Slutten og i en Ny Begynnelse. 

Ventetiden er over som jeg fortalte deg og det er så passende i disse dager å komme i fred med deg selv … å komme i fred med alle andre. 

Ved et punkt vil du skrive din egen Åpenbaringens bok. Måtte den bli fylt med aksept, medfølelse, med din visdom, modenhet, som det er så behov for i disse tider. 

Ingen av dere opplevde noen gang de krystallinske energiene fra deres avreise hjemmefra, fra Engleriket. 

Det eneste du kan gjøre er å være total åpen og ha total tillit fordi det er ditt. 

Du vil føle deg selv mer og mer som deg selv. 

Det vil være tider da du vil føle kroppen din fylt med denne type energi, sinnet ditt også … og dette vil se ut som et kaldt lys, som noen elektriske strømmer … men dette vil bringe inn i ditt vesen så mye fred som du aldri har møtt. 

Dere er kildene, dere er rørene gjennom hvor for første gang den krystallinske energien kommer inn i materie … ankommer det fysiske universet. 

På grunn av deres tilstedeværelse vil mange av dine sanser være åpen … mange riker vil være åpne for dine oppfatninger selv om du er menneske. 

Dette er begynnelsen på den sanne bevisstheten. Forberedelsestiden er over og det at de krystallinske energiene kommer inn i materien er det som vil være utover Himmelens Kors. 

Himmelens Kors er en begivenhet da ditt Guddommelige forbereder hele ditt vesen på denne nye begynnelsen … for dette med at de krystallinske energiene kommer til deg i materien. Først inn i deres menneskelige liv og etter det, steg for steg … i hele Skapelsen. 

De er ikke her for å fordømme deg, for å straffe deg … nei …! De er her fordi de er deg …! 

De store hærene av ryttere som kom fra himmelen, fra himmelen … var en metafor som John brukte for den krystallinske energien og … den krystallinske energien er din. 

Dere har ventet så lenge på denne tiden. 

For universet, som for det meste er ute av tid … tid har ikke så stor betydning, men kjære Guddommelige Engler … det er tid for å være deg igjen. 

Englenes rike … som en metafor … ble kalt "Edens Hage" og når du forlot Edens Hage og kom hit til Jorden, hadde du ikke lenger tilgang til ditt Christos, til dine krystallinske energier, til dine Gudommelige kvaliteter. 

Det var en forpliktelse … ikke en straff …! 

Fordi ingen visste hvordan det kunne fungere på en så begrenset måte. Hvis den krystallinske energien var med deg fra begynnelsen, var du ikke i stand til å bli værende i materien. 

Alt blåses opp ... og være sikker på at dette ble prøvd. 

Det var ikke en beslutning som en teoretisk en. Det var etter mange opplevelser …! 

Men nå, den fysiske materien, det fysiske universet … på grunn av din bevissthet, på grunn av din modenhet, er det forberedt at de krystallinske energiene kommer, for Christos Bevissthetens komme …! 

Åpne deg selv og med en mild velsignelse, gå utover Åpenbaringens bok … og se deg aldri mer tilbake fra nå av. 

Finn din fred …! Du kommer til deg …! 

Ditt Guddommelige kommer til deg …! 

Det ble brukt så mange ganger betegnelsen for det Guddommelige Selv … men jeg kan fortelle deg akkurat nå … det er mye mer riktig å bruke begrepet Guddommelig … ditt Guddommelige …! 

Ordet "Selv" som er så passende (nær) for det menneskelige konseptet om Bevissthet … men også Selv-begrepet inkluderer på en måte begrensningen, ideen om definisjon, av noe innesperret og begrenset. 

I ren Bevissthet, i Christos-Bevisstheten er det ikke noe slikt. 

Du er et totalt suverent vesen …! 

Du er et totalt vesen, men ikke begrenset slik som ordet "Selv" som menneske. 

Så, ditt Guddommelige kommer til deg, er mye mer passende å si enn ditt Guddommelige Selv. 

Ditt Guddommelige kommer til deg … og du er ubegrenset …! 

Du er begynnelsen og slutten …! Det er ingen slutt og ingen begynnelse på samme tid. Du er alt det du var, og alt det du vil bli og alt det du er. Og tid er ikke din Mester.

For lenge siden da jeg arbeidet i Galilea for å heale andre … arbeidet jeg aldri med deres menneskelige selv … kun med deres Guddommelighet. 

Min rolle da, min tilstand var å forbli åpen for de krystallinske energiene, og gjennom meg, disse krystallinske energiene ankom deres menneskelige liv, og helbredet dem selv og gjorde dem som ny. 

Fra i dag er det deres tid …! Dere vil bli i stand til å gjøre disse tingene selv … så enkelt … så lett … så klart. 

Det var veldig viktig å snakke med dere i dag … gi slipp på veggene til Åpenbaringens bok. 

Da John skrev dette dokumentet var det et ja og et nei på samme tid. Men erfaringen fra de siste 2000 årene viste at det var bra at det var slik … slik en tøff ting i fantasien til mennesket … for å stoppe dem på en måte å falle for mye inn i materie, i mørke og en form for bevissthetsløst liv. 

Men rollen til dette dokumentet er over. 

Med et mildt pust, med en mild åpenhet med dine vinger … gi slipp på dette. 

Det siste seglet, det siste kapittel i boken om det Gamle Livet er over. 

Så mange minner …! Så mange opplevelser … det var …! 

Ditt Guddommelige destillerer alt i Himmelens Kors- prosessen, og etter det vil Christos-Bevisstheten stige i dere alle. 

Denne sommeren når du ser på stjernene, på himmelen … vil astronomene først begynne å oppfatte det første ansiktet til de krystallinske energiene, det frosne lyset … så diskret … så fylt med farger. 

Du vil aldri bli den samme etter at du vil møte dine krystallinske energier. 

Det er rett tid …! Fra ditt synspunkt er det lang tid fra du ikke følte ditt Guddommelige. 

Nå er du fri og mine ord er klare …! 

Del dette så mye du kan …! 

Ingen er forberedt for de krystallinske energiene, men disse vil ikke skade deg fordi de er dine og fordi de er Deg. 

En ny Æra har begynt …! 

Tilgi John …! Nå … sender han til deg … sin kjærlighet også. 

Etter Åpenbaringens bok startet en ny Livets bok og fra i dag, hver av dere vil skrive sin Livets bok på grunn av tilstedeværelsen av hans eller hennes Christos-Bevissthet og krystallinske energier. 

Ha tillit til deg selv …! Finn din fred …! 

Ha medfølelse og aksept og vær total åpen for det nye. 

Ditt sinn kan ikke bedømme hva som vil komme, fordi det har aldri vært, men på samme tid vil det være så kjent for deg, for det er ditt Guddommelige … som kommer Hjem … og du er dette Hjemmet. 

Vi sender dere all vår kjærlighet. Hele kollektivet her, Huset til Sananda, sammen med meg som du kjenner som Yeshua ben Joseph, og også som du vil begynne å kjenne meg som … Christos-Bevissthet … din Christos-Bevissthet. 

Vi sender til dere vår kjærlighet … våre velsignelser …! 

Vannet for din dåp med Christos-Bevissthet, dine krystallinske energier er her. 

Måtte du nyte hver dag i ditt liv … av ditt annet komme …! 

Måtte du finne din Fred! 

Shalom!