Joy of Life

Avatar - er når den destillerte menneskelige opplevelsen, magien til Merlin og minnene dine som en engel, kommer sammen i en helt ny flyt!


Merlin - "Meer-lin" - "la ligne de la mer" - "havets linje" - er den delen av oss som kan gå utover... utenfor sinnets kontroll, utover menneskets oppfatninger, og som ikke alltid har behov for å oversette for det menneskelige sinnet det som er utover ...!


Det er det Nye Livet!

"You are God also"
"You are God also"

Sitt og lytt til deg selv!
I stede for å ha denne barrieren mellom deg og ditt sanne selv... sitt og lytt. Og i det dyrebare øyeblikket da sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og Sjelen ett.