Joy of Life


Hva NADA NORGE sier om NADA-akupunktur!

Aller først - NADA er ikke et sykdomsbehandlende program, men kun et immunforsterkende program.

NADA er heller ingen terapiform, men om det er ønskelig med en samtale så er også dette mulig å bestille tid for.

I NADA-akupunktur er det kun fem nåler som settes i hvert øre.

NADA kan også settes på barn men da med magneter (ikke nåler)

Fysiske symptomer som kan lindres:

Skjelvinger
Verking
Nysing/snufsing
Svetting
Hodepine
Frysing
Kramper
Hjerteklapp
Diarè/forstoppelse
Kvalme/oppkast

Psykiske symptomer som kan lindres:

Uro
Aggresjon
Russug
Søvnløshet
Irritasjon
Depresjon
Panikkanfall
Mareritt
Migrene

Evner som kan bli bedre:

Positive holdninger
Aggresjon
Russug
Søvnløshet
Irritasjon
Depresjon
Panikkanfall
Mareritt

Kan også:

Minske suget etter bl.a. alkohol, narkotika, nikotin, sukker, mat, koffein.

Kan også lette PMS-plager og andre hormonforstyrrelser.

Priser

Jeg kan kontaktes her.

tilbakeOm hvordan NADA-akupunkturen ble til.

Mange ganger er det nærmest tilfeldig hvordan ting blir til og slik var det på en måte med NADA-akupunkturen også. Det begynte med en neurokirurg ved navnet H.L. Ween i Hong Kong som skulle operere en opiums abstinent person og forberedte en akupunkturbedøvelse. Personen ble ikke bedøvet, men han ble abstinentfri.
Dette var på slutten av 60-tallet. Dr. Ween fortsatte å forske og i 1973 kom hans første artikkel ut om akupunktur og abstinensbehandling i et internasjonalt legetidsskrift. 

psyk. Michael O. Smith hadde sett en reportasje fra Nixons statsbesøk i Kina i 1972 hvor en av pressekorpets menn ble bedøvet med akupunktur. Han hadde fått en akutt bukbetennelse og måtte opereres. Da han så leste artikkelen til Dr. Ween ble han svært nysgjerrig. På dette tidspunktet hadde Smith sin praksistid i bydelen Bronx hvor fattigdom, rus og kriminalitetsproblemene var enorme. 

i stillhet reiste Dr. Smith og noen av hans medarbeidere over til Hong Kong og kom hjem å begynte å gi akupunktur til bla. metadonabstinente. De opplevde at det hjalp pasientene godt og mange fikk håp om at det var mulig å bli rusfri og tok fatt på den lange rehabiliteringen som rusavhengighet krever. Dette ble starten til den enorme fremgangen Dr. Michael O. Smith og hans kolleger har hatt i sin jobb ved Lincoln Recovery Center, New York. Dette senteret ligger under Lincoln Hospital, South Bronx, New York.

NADA-akupunktur har blitt brukt med stor suksess i behandling av spesielt rusmiddelmisbrukere (alkohol, narkotika, tabletter), siden tidlig på 70-tallet i USA - både i akuttfaser og i langtidsbehandling (nedtrapping) for å lindre abstinens og fysiske -og psykiske ubehag. 
Behandlingsformen har spredt seg med stor hastighet og er i dag i bruk i nærmere 40 land. Siden midten av 1990-tallet er NADA-programmet blitt mye brukt i hele helsesektoren, i åpne og lukkede avdelinger innen psykiatrien, sosialhelsetjenesten og kriminalomsorgen. 

Det er viktig å presisere at dette akupunkturprogrammet ikke er et terapi/behandlingsprogram av lidelse avhengighetssyndromet og/eller andre psykiske lidelser, men kan brukes som et supplement slik at ev. rehabilitering/annen behandling kan komme raskt i gang. Dette til det beste for personens helse, fysisk og psykisk.