Joy of Life

"Å Våkne"

Betyr å ta fullt og helt ansvar for Eget Liv.

Å ta fult og helt ansvar for Eget Liv,

betyr å ikke lenger legge skylden på

noe utenfor en Selv,

men vite at en Selv er Skaperen.En Ny Verden Skapes!Tolv tegn på åndelig oppvåkningDe siste tre tiårene spesielt, har det begynt å skje en forandring her på Jorden, en forandring som nå begynner å vises mer og mer i den ytre verden.

Forandringene som skjer vil føre til at alt som ikke kan eksistere i en høyere vibrasjon, vil bryte sammen og forsvinne. Dette vil være alt fra systemer som er bygd opp med begrensede tanker som grådighet, makt over andre og frykt, til tanker og trosslag hos det enkelte mennesket. Faktisk så er det først og fremst denne forandringen som skjer i hvert enkelt menneske, som skaper hele denne forandringen som nå er i ferd med å skje.

Verden er i ferd med å heve sine vibrasjoner. Og når jeg sier verden, så mener jeg alle deler av denne verden, alt fra planeten selv, og alt liv oppå planeten. Mineralriket, planteriket, dyreriket, menneskeheten... alt, og forandringen skjer til og med utenfor planeten Jorden.

Forandringen fører også til at et nytt menneske skapes, og det skjer mens vi er i våre fysiske kropper. Altså, vi trenger ikke å dø og så bli født på nytt, vi kan velge å gå gjennom denne prosessen mens vi er i kroppen vår.

Hele denne forandringen skjer fordi menneskers tanker og trosslag nå er i ferd med å forandre seg, ifra å være styrt av frykt og føle at de er et "offer" for den ytre verden, til å bli et menneske som mer og mer blir "bevisst" seg selv og hva det egentlig er.

Den fullstendige omstillingen (om man velger det), vil føre til en sammenkobling mellom det menneskelige og det Guddommelige, hvor det menneskelige i oss overgir seg fullt og helt til vår Sjels-del.

Vi blir da et Guddommelig menneske.

Dette vil bli en helt ny måte å leve på, og vil føre til en ny verden på alle plan av bevissthet.


Brev til Mennesker som Våkner


"you are God also"
"you are God also"

Sitt og lytt til deg selv!
I stede for å ha denne barrieren mellom deg og ditt sanne selv... sitt og lytt. Og i det dyrebare øyeblikket da sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og Sjelen ett.