Joy of Life

Tjenester jeg tilbyr.

NADA-akupunktur

DrømmeVandrer Død

Priser

                                                                                   

Sitt og lytt til deg selv!
I stede for å ha denne barrieren mellom deg og ditt sanne selv... sitt og lytt. Og i det dyrebare øyeblikket da sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og Sjelen ett.