Åpne Opp!

09.02.2023

Hva vil det si å være åpen... å åpne opp?

Hvordan åpner jeg opp...?

Hva åpner jeg opp...?

Plutselig husker jeg noe jeg skrev i 2008 ..., det bare kom ut av hånden min.

Jeg hadde satt meg ned for å skrive noe, jeg husker ikke hva, og plutselig så begynte jeg bare å skrive uten å tenke... det var første og også den eneste gangen jeg har opplevd det som kalles for "automatskrift".

Det var da jeg skrev "Å Leve!"

Og hver gang jeg har sett på dette i ettertid, så kan jeg føle hvor dypt dette går. Ordene er så enkle at sinnet på en måte ikke egentlig forstår budskapet i dette. Det er på en måte for enkelt for sinnet.

Sinnet liker det kompliserte, det liker problemer, det liker drama. Jo mer jo bedre. Da føler det seg nyttig.

Men egentlig så er alt veldig enkelt.

Når jeg snakker om de sanne følelsene... så handler det om å Åpne Opp for de sanne følelsene.

Og det er "Å Leve".

Åpne Opp er Å Leve!

Å Leve er ikke nødvendigvis å klatre opp på det høyeste fjellet eller å reise til alle verdens land... Å Leve er å virkelig tørre å føle... å virkelig... virkelig føle.

Og for virkelig å kunne føle, så må vi først rydde bort det som stenger for de virkelige sanne følelsene. For det mennesker er vant å føle er kun emosjoner som kommer fra sinnet, og som oppstår fra ytre hendelser.

Sanne følelser kommer innenfra uten at det trenger å hende noe som helst i det ytre. De oppstår som en indre glede, en indre ro, en indre trygghet, og det helt uavhengig av hva som skjer i den ytre verden.

Det kan storme som verst i den ytre verden, men likevel kan man innvendig føle en stille ro, en stille glede... dette er å åpne opp... dette er Å Leve!

Spørsmålet er... kan vi tillate oss det? Kan vi tillate oss Å Leve selv om verden står på hodet?

Den største blokkeringen er skyld og skam!

Når vi er klar for å forløse skyld og skam, så er vi klar for virkelig Å Leve!


Å Leve!

Livet er å Leve i hvert øyeblikk - Det vil si å være tilstede i hvert øyeblikk. Det vil si å ikke være i fortiden. Det vil si å ikke være i fremtiden, men å være tilstede her og nå i dette øyeblikket.

Livet er å Føle i hvert øyeblikk - Det vil si å tørre å kjenne på følelsene som kommer og ikke skyve dem bort. For når vi tør å kjenne på de følelsene som kommer vil vi oppdage at de ikke er våre fiender, men at de er en venn som er der for å vise oss noe i oss selv.

Livet er å Være i hvert øyeblikk - Det vil si å være tilstede i nuet. For bare når vi er tilstede i nuet, kan vi virkelig se og forstå. Når vi klarer å være tilstede i nuet, kan vi se hva livet egentlig er.

Livet Er i hvert øyeblikk - Det vil si at alt er her og nå. Livet er ikke i fortiden. Livet er ikke i fremtiden. Livet er her og nå i dette øyeblikket. For hvis vi dveler i fortiden eller tenker på fremtiden, så vil vi aldri oppdage livet.

Livet er Frihet i hvert øyeblikk - Det vil si å være fri til å virkelig kunne være i øyeblikket. Føle seg fri til å kunne leve i øyeblikket. Føle seg fri til å kunne velge i øyeblikket. Føle seg fri til å virkelig føle frihet.

Livet Er Nå!