Nei… jeg holder ikke på å bli gal!

02.02.2023

Nå har jeg opplevd det igjen, og nå tenker jeg det er på tide å skrive litt om dette fenomenet jeg opplever av og til.

Den første perioden med disse opplevelsene var i 2012. Da hadde jeg en lang periode hvor jeg hadde en del merkelige opplevelser.

Og her må jeg rett og slett komme med noen eksempler.

Jeg opplevde for eksempel å være på jobb, og jeg visste hvor jeg var, men plutselig så visste jeg ikke hvilken vei jeg skulle gå for å komme ut. 

Jeg kunne være hjemme og være på vei mot badet, og plutselig visste jeg ikke hvilken dør som var inn til badet. 

Det mest ekstreme var når jeg kjørte bil og ikke visste hvilken vei jeg skulle ta i et kryss, og akkurat i disse situasjonene må jeg innrømme at jeg ble litt stressa. Jeg måtte jo bare bestemme meg fort, og så bare svinge i en retning, og merkelig nok, det var alltid den riktige retningen. 

Jeg kunne være på et handlesenter eller i en butikk og plutselig ikke vite hvor i butikken jeg var.

Og mange andre slike opplevelser.

Disse øyeblikkene varte ikke så lenge av gangen, kanskje maks et minutt og som oftest bare noen sekunder.

I 2012 opplevde jeg dette over en lang periode og nærmest daglig. Til å begynne med føltes det veldig rart, men jeg ble aldri redd for at det var noe galt med meg. Jeg visste at dette også var en del av utviklingen jeg gikk gjennom. Utvidelse av bevisstheten og alle forandringer som skjedde i hele mitt system.

Etter en lang periode med disse opplevelsene i 2012, forsvant de og kom kun tilbake bare en sjelden gang og da kun en eller to ganger for så å være borte lenge igjen.

Jeg tenkte ikke så mye den gangen i 2012 hva dette var, annet enn at jeg forsto at det skjedde noe i forbindelse med hjernen. Jeg opplevde også i denne perioden at det føltes som om noe fysisk snudde seg i hodet mitt. Jeg pleide da å tenke litt humoristisk på det, og pleide å si at hjernen min drev med ommøblering.

Jeg har jo visst at det vil skje en forandring i hjernen slik at høyre og venstre hjernehalvdel blir å komme sammen. Og tidligere trodde jeg at dette måtte skje fysisk, noe jeg ikke helt forsto kunne være mulig. Men nå har jeg fått en forståelse av at dette ikke trenger å skje fysisk, men at dette kan skje energetisk. Alt er jo til syvende og sist energi.

Etter å ha fått forståelsen av at vi kan åpne opp fontanellene energetisk, så forsto jeg plutselig at så klart... da kan også den høyre og venstre hjernehalvdel komme sammen energetisk.

Nå kan det jo hende at jeg tar feil, og at høyre og venstre hjernehalvdel kan komme sammen også fysisk, men det spiller egentlig ingen rolle. Energetisk kan dette skje uansett.

Så nei... jeg holder ikke på å bli gal... men det har jeg jo alltid visst ;) og skulle dette skje med deg, så bare vit at du holder heller ikke på å bli gal. Dette er en del av en helt naturlig menneskelig utvikling.

Det er viktig å huske at i denne utviklingen med å bli et "nytt" menneske, så finnes det ingen fasit og vi opplever alle dette veldig forskjellig. Det som er viktig, er å stole på ens egne opplevelser og hele tiden føle innover etter dine egne svar.

For det du opplever, trenger ikke være noe en annen person opplever.

Så stol fullt og fast på dine opplevelser og vit at vi nå kan bevege oss utover alle begrensninger.