Art of Life

28 dagers pustetrening

Åndedrettet - Veien Innover

Et viktig "verktøy" for å bli Bevisst Seg Selv

Pusten gjør mer enn å bare gi oss luft i lungene og oksygen i blodet. Det er også linken vi har innover til vårt Selv, men så kalles det jo også Åndedrettet. Det er linken innover til vår Åndelige del... til vår Sjel... vår Høyere Bevissthet. 

Er vi stresset og lite tilstede i oss selv, så har vi lett for å puste for grunt. Å bli bevisst dette og forbedre pusten er viktig om vi skal nå innover i oss Selv.

I 2003 oppdaget jeg selv hvilket fantastisk verktøy den "Bevisste Pusten" er, og har siden brukt den i min egen prosess for å kunne være mer bevisst til stede i min egen kropp og for å hjelpe meg gjennom vanskelige perioder både fysisk og psykisk. 

28 dagers pustetrening, et program laget av Anders Olsson, kan være et godt verktøy om pusten din er grunn og du føler du har vanskelig for å puste med magen.  

28 dagers pustetrening
https://www.consciousbreathing.com

hvor du bl.a. bruker hjelpemidler som relaxator og sove-tape om natten for å forbedre pusten og dermed bli bevisst viktigheten med en dypere pust. 

I løpet av disse 28 dagene vil du bli veldig bevisst ditt eget pustemønster. 

Sove-tapen som gjerne brukes om natten hjelper også å ha munnen lukket om natten, noe som er en stor fordel på mange måter, både i forbindelse med dypere pust, bedre søvn og tørr munn. 

Jeg coacher deg gjerne gjennom dette 28 dagers programmet. Du vil da få et skjema av meg hvor du vil kunne følge med din egen fremgang gjennom de 28 dagene. Jeg vil kontakte deg en gang i uken, det vil si 4 ganger i løpet av de 28 dagene for å følge deg opp og hvor du får anledning til å komme med spørsmål. Utstyr som relaxator og sove-tape kjøper du selv via denne linken her.

Disse 28 dagene vil kunne være en god begynnelse til å endre hvordan du puster, noe som igjen kan føre til en bedre livskvalitet. 

Priser

Jeg kan kontaktes her.

tilbake